AanbodPersoonlijke Ondersteuning Thuis
Ambulante dienstverlening

Ook bij Crisis! 

Iedereen heeft wel eens problemen of maakt wel eens een moeilijke tijd door. Maar sommige mensen krijgen zoveel te verduren dat het niet meer te overzien is.

De Overburen zet zich daarom in voor mensen met complexe problemen die er zelf even niet meer uitkomen. Denk bijvoorbeeld aan problemen op het gebied van schulden, overlast, verslaving, criminaliteit, sociaal isolement of psychische problemen.

Als er geen of een niet voldoende helpend netwerk aanwezig is, of als bestaande hulpverlening niet voldoet, kan De Overburen uitkomst bieden. Daarbij gaan we uit van de unieke hulpvraag van de cliënt en is niets ons te gek om contact te leggen. We bieden (crisis)ondersteuning waar nodig en zolang als dat nodig is. Wij werken veel samen met lokale en regionale partijen. Dit vergroot de slagingskans.

Pas als jij je leven weer op de rit hebt zal onze coach zich stapsgewijs weer terugtrekken. Het tempo waarin dat gebeurt is voor iedereen weer anders.

 

Bemoeizorg

Ook bij Crisis! (Buut Vrij)

Vanaf eind 2021 zijn De Overburen het project Buut Vrij gestart. Dit project wordt samen met de gemeente Ridderkerk en het lokale zorgnetwerk uitgevoerd. Buutvrij richt zich op kortdurende opvang van mensen die dak- of thuisloos zijn of dreigen te worden. Tijdens deze opvang wordt er een intensief traject gestart dat minimaal 3 tot maximaal 9 maanden duurt.

Tijdens deze periode gaan de deelnemers aan Buut Vrij samen met begeleiders van De Overburen aan de slag om te werken aan de situatie en de problemen die hebben geleid tot de dakloosheid. Samen wordt er gekeken naar welke zaken aangepakt moeten worden om het leven weer op de rit te krijgen zodat de deelnemer weer kan uitstromen. Dat kan bijvoorbeeld zijn het doorstromen naar een normale woning of naar een andere vorm van zorg in combinatie met wonen.

Aanmelden
Deelname aan Buut Vrij staat op dit moment alleen open voor mensen die de afgelopen periode in de gemeente Ridderkerk woonde of bij de gemeente Ridderkerk ingeschreven staan of stonden. Na aanmelding volgt een zorgvuldige screening om te kijken of Buut Vrij de juiste plek is voor je. Aanmelden voor dit project kan via het contactformulier.

Layer 1

Wil je meer weten over onze organisatie of dienstverlening? Kom langs voor een kop koffie en we vertellen je graag meer. Neem contact op