AanbodPersoonlijke Ondersteuning Thuis
Ambulante dienstverlening

Ook bij Crisis! (2suc6)

Iedereen heeft wel eens problemen of maakt wel eens een moeilijke tijd door. Maar sommige mensen krijgen zoveel te verduren dat het niet meer te overzien is.

De Overburen zet zich daarom in voor mensen met complexe problemen die er zelf even niet meer uitkomen. Denk bijvoorbeeld aan problemen op het gebied van schulden, overlast, verslaving, criminaliteit, sociaal isolement of psychische problemen.

Als er geen of een niet voldoende helpend netwerk aanwezig is, of als bestaande hulpverlening niet voldoet, kan De Overburen uitkomst bieden. Daarbij gaan we uit van de unieke hulpvraag van de cliënt en is niets ons te gek om contact te leggen. We bieden (crisis)ondersteuning waar nodig en zolang als dat nodig is. Wij werken veel samen met lokale en regionale partijen. Dit vergroot de slagingskans.

Pas als jij je leven weer op de rit hebt zal onze coach zich stapsgewijs weer terugtrekken. Het tempo waarin dat gebeurt is voor iedereen weer anders.

 

Bemoeizorg

Ook bij Crisis! (Daklozen)

Project volgt!

Layer 1

Wil je meer weten over onze organisatie of dienstverlening? Kom langs voor een kop koffie en we vertellen je graag meer. Neem contact op