OrganisatieBestuur
Wie bestuurt Stichting De Overburen?

Bestuurder

De Overburen is een kleinschalige en informele organisatie die zorg en ondersteuning levert in Ridderkerk en Barendrecht. Dat betekent dat wij geen grote organisatie zijn, met meerdere bestuurslagen en afdelingen. De Overburen ken je, is het niet van naam dan wel van gezicht.

Jacko de Raad, bestuurder van Stichting De Overburen:

“Wij zien dat alles in de wereld sneller gaat en individualiseert. De Overburen helpen mensen juist bij elkaar aan te haken in de maatschappij. Dit omdat wij geloven dat iedereen op basis van zijn/haar talenten de samenleving wat te bieden heeft. Ook als je psychische problemen hebt, een verstandelijke beperking, of domweg pech hebt in het leven. Wij streven naar een wederkerige samenleving, waarin mensen in staat worden gesteld iets voor een ander te betekenen. Iedereen is immers buurvrouw of buurman van iemand anders.

 

Uitgangspunten voor het handelen van De Overburen zijn ruimhartigheid, dienstbaarheid en rentmeesterschap. Want iedereen verdient kansen als we de wereld een beetje mooier willen maken met elkaar. Met 150 medewerkers en 70 vrijwilligers ondersteunen we dagelijks 200 mensen. Door de kleinschaligheid, de korte lijnen en de informele werksfeer bij De Overburen wordt iedereen gekend. En daarom krijgen mensen de ondersteuning en de werkplek die bij hen past.

Wie houden er toezicht?

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Stichting De Overburen bestaat uit de volgende leden.

 

  • Tjerk Overduin (voorzitter)
  • Monique Kappert
  • Ria Heijkoop
  • Leo Platschorre
  • Kees van den Bergh

De Zorgbrede Governancecode bepaalt dat goed bestuur en goed toezicht belangrijke voorwaarden zijn voor goede zorg. In deze Zorgbrede Governancecode is vastgelegd dat de Raad van Toezicht een visie heeft op de wijze waarop hij het toezicht uitvoert: de toezichtvisie.

De toezichtvisie van de Raad van Toezicht van Stichting De Overburen is hier te lezen.

Ik zoek beleidsplannen, jaarverslagen of andere documenten

Documenten

Wil je informatie over het beleidsplan, een verslag van de uitgeoefende activiteiten, het beloningsbeleid of een financiële verantwoording? Bekijk dan de jaarverantwoording op www.jaarverslagenzorg.nl. Het beleid rondom de declaraties van de bestuurder kunt u hier lezen. Op de pagina Downloads kan je de diverse verslagen, jaarrekeningen en beleidsplannen terugvinden.

Layer 1

Wil je meer weten over onze organisatie of dienstverlening? Kom langs voor een kop koffie en we vertellen je graag meer. Neem contact op