De Overburen en Corona
De Overburen

en corona

Coronamaatregelen bij De Overburen (update: donderdag 24 februari 2022)

Minister Kuipers heeft vorige week de boodschap afgegeven dat ‘het land in stappen weer opengaat’. Ondanks de hoge besmettingscijfers blijft het aantal ziekenhuisopnames stabiel. We zijn beter tegen het virus bestand, door vaccinaties en boosterprikken en de opgebouwde immuniteit. Hierdoor is een verdere versoepeling van de maatregelen mogelijk. Hierin volgen we zoals gebruikelijk de voorschriften vanuit de VGN en het RIVM. Hieronder een overzicht van de maatregelen die versoepelen en/of vervallen. We zijn blij dat we langzaam maar zeker terugkeren naar een normale situatie. We blijven voorzichtig en blijven ons ook houden aan de basisadviezen zoals afstand houden, handen wassen, geen handen schudden en verantwoord en veilig werken. Maar naast deze algemene adviezen gaan we per vrijdag 25 februari 2022 afscheid nemen van een flink aantal maatregelen.

1,5 meter afstand en mondkapjes
De veilige afstandsnorm van 1,5 meter afstand verandert van een verplichting in een advies. Maar het helpt nog steeds om besmettingen te voorkomen. Dus als het kan, houden we nog zoveel mogelijk afstand.

Het verplicht dragen van een mondkapje vervalt, ook bij het verlenen van zorg, in onze sector. We begrijpen dat dit onwennig en niet veilig kan voelen. Het virus is immers nog niet weg. En er kunnen ook persoonlijke redenen zijn om een mondkapje te blijven dragen. Zowel verwanten, medewerkers en cliënten zijn daarom ook vrij om een mondkapje te blijven dragen. Bij klachten of een uitbraak in je omgeving is het preventief dragen van een mondkapje een hele goede reden. De verplichting van het dragen van mondkapjes blijft nog wel gelden in het openbaar vervoer, dus ook in het cliëntvervoer.

Bezoek op locaties
De bezoekregelingen vervallen. Verwanten, vrienden en ander bezoek zijn weer zonder beperkingen welkom op de locaties. Ook kunnen de algemene ruimten hiervoor weer gebruikt worden. Wanneer bezoekers het prettig vinden mogen zij een mondkapje dragen. Wij blijven deze aanbieden. Bij (onverhoopte) besmettingen gelden uiteraard andere bezoekregelingen.

Dagbesteding
Vanaf 31 januari 2022 zijn we de dagbesteding weer zoveel mogelijk terug gaan brengen naar de oude situatie op een verantwoorde manier. Cliënten komen zoveel als mogelijk weer terug op hun eigen (werk)plek. Groepen van woonlocaties mengen weer waar dat verantwoord kan. Daarbij houden we de basisregels vast. Waar dat nodig is nemen we nog extra (preventieve) maatregelen zoals het plaatsen van plexiglasschermen of andere passende maatregelen. Hiermee sluiten we aan bij de beweging in de maatschappij, waarbij het normale leven onder voorwaarden zoveel als dat kan weer terugkomt.

Vragen?
Heeft u vragen over de coronamaatregelen bij De Overburen. Neem dan contact op via welkom@de-overburen.nl, of bel naar 0180-641050.

Layer 1

Wil je meer weten over onze organisatie of dienstverlening? Kom langs voor een kop koffie en we vertellen je graag meer. Neem contact op