Werken bij De OverburenLid Raad van Toezicht
Vacature Ridderkerk

Lid Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) van Stichting De Overburen zoekt een nieuw lid, met als aandachtsgebied Financiën en Vastgoed. Deze vacature ontstaat door het vertrek van één van de leden in de komende periode. De RvT van Stichting De Overburen bestaat uit vijf leden, inclusief de voorzitter. Ook kent de Raad van Toezicht twee commissies: de commissie Financiën en Vastgoed en de commissie Kwaliteit en Veiligheid.

We zoeken kandidaten met een visie op Financiën en Vastgoed in de zorg. Het lid van de Raad van Toezicht neemt deel aan de commissie Financiën en Vastgoed, onderhoudt contact met de extern accountant en is op de hoogte van de laatste trends rondom deze thema’s in de zorgsector. Ook kennis op het gebied van HRM is welkom.

Algemeen

Het lid van de RvT dient onze identiteit, zoals uitgewerkt in de visie en missie van de organisatie, van harte te onderschrijven. Daarnaast heeft hij/zij een (pro)actieve rol in de vorming, uitvoering en bewaking van de visie op toezicht van de RvT.

Het lid van de RvT is in staat de drie hoofdtaken vorm te geven, te weten: toezicht, werkgeverschap en advisering. Daarnaast is hij/zij in staat bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden van de RvT te scheiden van die van de bestuurder.

Taken

 • Deelnemen aan RvT vergaderingen (minimaal 5 keer per jaar)
 • Zichzelf op de hoogte stellen van de ontwikkelingen ten aanzien van de thema’s Financiën en Vastgoed in de zorgsector
 • Overleg met bestuurder en/of andere medewerkers ten behoeve van het commissiewerk
 • Informele contacten met medewerkers in de organisatie ten behoeve van de kennis over de organisatie
 • Indien gewenst De Overburen extern vertegenwoordigen
 • Indien gewenst overleg met toezichthouder/bestuurder van samenwerkingspartners
 • In algemene zin voldoende beschikbaar en bereikbaar zijn

Persoonlijke eigenschappen

 • Affiniteit met de zorgsector en hierin breed geïnteresseerd
 • Kwaliteit van een team player
 • Maatschappelijk betrokkenheid
 • Voldoende tijd beschikbaar om de taken vorm te geven
 • Een positief-kritische houding en een onafhankelijk denker
 • Een open houding en benaderbaar voor medewerkers uit de organisatie en de medezeggenschapsraden
 • Affiniteit met het christelijke erfgoed van de organisatie

Kritische zelfreflectie

Een lid van de RvT is in staat tot reflectie over de bijdrage van de RvT als toezichthoudend orgaan en kan op basis daarvan de insteek van haar bijdrage bijstellen.

Communicatieve vaardigheden

Een lid van de RvT beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en is representatief.

Ervaring en Achtergrond

Een lid van de RvT heeft een brede bekendheid met de (gezondheid)zorg. Ervaring en netwerk in relevante sectoren strekt tot aanbeveling.

Vergoeding

Het advies Honorering Raden van Toezicht Zorginstellingen van de NVTZ is leidraad voor de vaststelling van de honorering van de leden van de Raad van Toezicht.

Procedure

De inschrijftermijn voor deze positie loopt tot half september 2022. De selectiegesprekken bij Stichting De Overburen vinden in overleg plaats in Ridderkerk. Het overleggen van een recente VOG en het ondertekenen van een integriteitsverklaring zijn verplicht onderdeel van de procedure.

Uw brief kunt u richten aan de heer J. de Raad, bestuurder van Stichting De Overburen, via Christine.vanDuijvenbode@de-overburen.nl o.v.v. Vacature RvT Financiën en Vastgoed. Wij lezen graag terug vanuit welke motivatie, kennis en expertise u deze nevenfunctie wilt vervullen.

Organisatieprofiel

Al ruim 50 jaar verleent Stichting De Overburen (voorheen: Stichting IJsselmonde-Oost) zorg en ondersteuning op grond van christelijke waarden in de regio’s Ridderkerk en Barendrecht.

Ons doel is mensen met een achterstand te helpen aan te haken bij de maatschappij. Wij geloven namelijk dat ieder mens mee kan doen en op basis van zijn/haar unieke talent meerwaarde heeft voor de omgeving waarin hij/zij woont.

Dit bereiken wij door middel van zorg en ondersteuning aan iedereen die dat nodig heeft. Onze ondersteuning beslaat een breed pakket op het gebied van begeleid wonen, werken en dagbesteding.  We zijn laagdrempelig, open en dienstbaar, zodat je je echt welkom voelt.

Wie je ook bent en wat je ook nodig hebt: we zien naar je uit!

Layer 1

Wil je meer weten over onze organisatie of dienstverlening? Kom langs voor een kop koffie en we vertellen je graag meer. Neem contact op