Vacature Raad van Toezicht
Vacature

Lid Raad van Toezicht - Financiën & Vastgoed

De Raad van Toezicht van Stichting De Overburen zoekt een nieuw lid, met als aandachtsgebied Financiën en Vastgoed. Deze vacature ontstaat door het vertrek van een van de leden in de komende periode. De Raad van Toezicht van Stichting De Overburen bestaat uit vijf leden, inclusief de voorzitter en kent twee commissies: de commissie Financiën en Vastgoed en de commissie Kwaliteit en Veiligheid.

We zoeken kandidaten met aantoonbare kennis van en een heldere visie op Financiën en Vastgoed in de zorg. Het lid van de Raad van Toezicht maakt deel uit van de commissie Financiën en Vastgoed. Deze commissie overlegt met de bestuurder en het financiële management van De Overburen over financiële en vastgoed gerelateerde zaken en onderhoudt het contact met de externe accountant. Leden van de commissie Financiën en Vastgoed zijn op de hoogte van de ontwikkelingen rondom deze vakgebieden in de zorgsector. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een vrouw. Bij voorkeur is de kandidaat werkzaam in een zorginstelling (zonder regionale of sectorale conflicterende belangen) en bekend met good governance.

De volledige vacaturetekst is hier te vinden: Vacature Lid Raad van Toezicht – De Overburen (de-overburen.nl)